Packaging with Love ❤

2Pakowanie zdjęć to jeszcze jeden rodzaj sztuki :)
Bardzo dla mnie ważne widzieć uśmiechy na twarzy u klientów, kiedy oddaję im paczuszkę, wtedy rozumiem, że moja praca nie była marna❤ <3
Zawsze wkładam duszę i staram się indywidualnie podchodzić do każdej sesji zdjęciowej!
***
Упаковка фотографий – это еще один вид творчества :)
Для меня очень важно видеть улыбки на лицах клиентов, когда отдаю им их фотографии, тогда понимаю, что это все не зря <3
Всегда вкладываю душу и стараюсь индивидуально подходить к каждой съемке!

With Love
Whale Photography